Popular Posts

अमदावाद :-मुल्यलक्षी शिक्षण सेमिनार बाबत लेटेस्ट परिपत्र .


सरकारी कर्मचारी माटे ख़ुशीना समाचार आविशके छेPRAVASHI SHIKSHKO MATE कच्छ मां 5 करोड नी ग्रान्ट फाळववा दरखास्त कराई : 2000 प्रवासी शिक्षको नी निमणूक कराशे


भावनगर:- तमाम प्राथमिक शालाओ माँ प्राथमिक शिक्षकोनी सप्रमाँण वहेचनि करवा बाबत.


तापी:- नव नियुक्ति HTAT तालिम आयोजन बाबत परिपत्र.


कच्छ :- SSA हेठल ना कोईपण बांधकाम ना लोकापर्ण करवा बाबत परिपत्र.


Follow by Email